Kommando

Sami Tirkkonen / Alias Studiot
Sami Tirkkonen / Alias Studiot

Kommando-toiminnan suunnittelu Kuopion kaupunginteatteriin alkoi teatterinjohtaja Lasse Lindemanin aloitteesta vuonna 2011. Teatteriin perustettiin kolmen hengen Kommando-tiimi, jonka luotsaaman ryhmän toimintaan saattoi halutessaan osallistua kuka tahansa teatterin näyttelijä tai muu henkilö­kunnan edustaja sen mukaan, kun se oman työtilanteen mukaan oli mahdol­lista.

Ydintiimiin kiinnitettiin talon näytte­lijät Mikko Paananen ja Virpi Rautsiala sekä minut työharjoitteluani suorittavana teatteri-ilmaisun ohjaajana. Toiminta alkoi elokuussa 2012, jolloin teatteri myös aloitti ensimmäisen evakkokautensa remontin aikaisissa väistötiloissaan.

Lindemanin ideoimaa, sotilaalliseen iskujoukkoon viittaava Kommando-nimeä pidettiin sopivana ryhmälle, jonka tehtävänä on aiheuttaa ”kulttuuriräjähdyksiä” vieraalla maaperällä – paikoissa, joissa teatteria ei normaalisti nähdä. Kommando määritteli itsensä teatterin internet­sivuilla sekä muissa julkaisuissaan ja painotuotteissaan seuraavasti:

”Kommando on Kuopion kaupunginteatterin jalkautuva, verkostoituva ja eri­laisia toimintatapoja tutkiva foorumi. Kommando suunnittelee ja toteuttaa vaihto­ehtoista ja esittävää taidetta teatterin normaalin ohjelmiston rinnalle ja tueksi. Kommando toimii sekä teatterin sisällä että ulkopuolella. Sen toimintaan ja ideointiin voi halutessaan osallistua kuka tahansa kaupungin­teatterin työntekijä. Aloitteita ja ehdotuksia otetaan vastaan myös yleisöltä ja yhteistyökumppaneilta. Ryhmä taistelee luutumista ja puutumista sekä negatiivista laitostumista vastaan. Toiminta perustuu henki­löstön intohimoihin ja se pyrkii olemaan mahdollisimman ajankohtaista ja avointa, dynaamisesti keskustelevaa ja ajatuksia virkistävää.”

Tällä toimintaperiaatteella Kommandon toimintaa rakennettiin Kuopion kaupunginteatterin peruskorjauksesta johtuvan evakkoajan (syksy 2012-kevät 2014) aikana ja ajaksi. Tähtäimessä oli toiminnan jatkuminen myös evakkoajan jälkeen uudessa teatteritalossa.

Kahden ensimmäisen toimintavuotensa aikana Kommando ehti tehdä yhteistyötä muun muassa etsivän nuorisotyön ja peruskouluaan päättävien Jynkänlahden koulun erityis­luokkien oppilaiden kanssa. Etsivän nuorisotyön myötä Kommando osallistui myös syrjäytymistä ehkäi­sevän, poikkihallinnollisen Who Cares –tiimin toimintaan.

Työpajatoimintaa Kommando järjesti muun muassa omaan ensi-iltaansa valmistautuville Kuopion Yhteiskoulun musiikkilukion opiskelijoille sekä heidän opettajilleen. Kolmannen asteen oppilaitosten tutor-opiskelijoille järjestettyyn kulttuurisuunnistus­tapahtumaan Ömeising reis Kommando osallistui omalla rastillaan.

Muita yhteistyötahoja olivat muun muassa Pohjois Savon Sanomalehti opetuksessa –työryhmä, Pohjois-Savon poliisi sekä Kuopion Yliopistollinen Keskussairaala. Kommando toteutti yleisötyötä myös perusohjelmiston teosten kylkeen: Elina Izarra Ollikaisen Paperittomat –näytelmän yhteyteen järjestettiin paneelikeskustelu, johon keskustelemaan kutsuttiin kuusi paperittomien maahanmuuttajien parissa työskentelevää asiantuntijaa kirkon, virkavallan, hoitotyön sekä vapaaehtois­työn piiristä.

Olin mukana Kommandon toiminnassa kauden 2012-2013 työharjoittelijana ja kauden 2013-2014 siviilipalvelusmiehen ominaisuudessa. Joulukuussa 2015 Savon Sanomat uutisoi teatterin päätöksestä lopettaa Kommando-toiminta toistaiseksi taloudellisen tilanteen pakottamana.

Esimerkkejä Kommandon produktioista:

Kuva: Sami Tirkkonen / Alias Studiot
Kuva: Sami Tirkkonen / Alias Studiot

Kommando-illat olivat revyymäisiä matalan kynnyksen teemailtoja, joiden tavoitteena oli houkutella uusia katsojia teatterin väliaikaiselle päänäyttämölle Yhteiskoululle. Illat koostuivat Kommandon ydintiimin tuottamasta esitys­materiaalista, muun muassa sketseistä, kohtauksista ja musiikkiesityksistä, joissa esiintyi  tarpeen ja saatavuuden mukaan myös talon muuta näyttelijäkuntaa. Kaikkia iltoja säestäneen muusikko Tapio Nykäsen lisäksi kussakin illassa nähtiin taitelijavieras, muun muassa Tanssiteatteri Minimi ja kuplettilaulaja Jukka KervinenKommando-iltoja toteutettiin syyskaudella 2012 yhteensä kolme – Rakkaus!Häpeä! ja Ilo! – joissa kävi yhteensä 446 katsojaa.

Kuva: Maija Voutilainen
Kuva: Maija Voutilainen

Joulupysäkki on Kuopion kaupunginorkesterin ja Kuopion kaupunginteatterin yhteinen, orastava jouluperinne, joka sai alkunsa vuonna 2012 Kommandon intohimoproduktiona toteutetusta ensimmäisestä Joulupysäkistä. Alkuperäisversio jalkautui museoihin ja palvelutaloihin kahden näyttelijän ja kahden muusikon voimin. Uusi yhteistyö vuonna 2013 toteutettiin Musiikkikeskuksen Konserttisaliin ja toisiaan säestivät neljä näyttelijää (Puustinen, Paananen ja Rautsiala sekä Annukka Blomberg) ja koko kaupunginorkesteri. Esityksen sisällöstä ja toteutuksesta vastasi näyttelijöistä ja kapellimestari Mika Paasivaarasta muodostettu kollektiivi. Uuden musiikin sävellys oli Paasivaaran käsialaa, kaupunginorkesteria johti Atso Almila.

Virpi Rautsialan ohjauksessa Joulupysäkki toteutettiin myös Kommandon jäähyväisproduktiona jouluna 2015, tällä kertaa koko perheelle suunnattuna versiona kaupunginteatterin Maria-näyttämöllä.

 

%d bloggaajaa tykkää tästä: