Opinnäytetyö

Kohtaamisia pinnan alla ja päällä
eli kuinka soveltava draama ui laitosteatteriin

Metropolia Ammattikorkeakoulu 2013

Tiivistelmä

Tämä opinnäyte käsittelee Kuopion kaupunginteatterissa toimintakauden 2012-2013 aikana toteutettua soveltavaa teatteritoimintaa. Se käy läpi tämän toiminnan muotoja ja vaiheita sekä tutkii sen saamaa vastaanottoa henkilökunnan ja yleisön keskuudessa. Opinnäytetyö on hankkeistettu ja se on toteutettu yhteistyössä tekijän, Metropolia Ammattikorkeakoulun esittävän taiteen koulutusohjelman sekä Kuopion kaupunginteatterin kanssa ja sen tarkoituksena on toimia työkaluna muille soveltavaa teatteritoimintaa suunnittelevilla teattereille Suomessa.

Kuopion kaupunginteatteriin perustettiin syksyllä 2012 soveltavan teatterin toimintayksikkö, Kommando-ryhmä, jonka tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa teatteriin monipuolista soveltavaa teatteri- ja yleisötyötoimintaa. Lisäksi teatterille toteutettiin tilaustyönä Kuopion museon tiloissa esitetty, muodoltaan soveltava teatteriteos Yö rakkauden kaupungissa. Opinnäytetyön lähteinä on hyödynnetty vuoden aikana muun muassa sähköpostitse ja kyselylomakkeiden välityksellä kerättyä haastattelu- ja palauteaineistoa sekä muissa suomalaisissa teattereissa toteutettuja soveltavan teatterin projekteja.

Esittävät ja osallistavat soveltavan teatterin muodot saivat henkilökunnan keskuudessa hyvän vastaanoton. Sekä Kommandon tuotannot että Yö rakkauden kaupungissa löysivät yleisönsä ja saivat runsaasti positiivista palautetta sekä lehdistöltä että katsojilta. Henkilökunnan keskuudessa toiminnan keskeisimmiksi positiivisiksi puoliksi osoittautui uusien toimintamuotojen ja -ympäristöjen positiivinen vaikutus työilmapiiriin. Eniten kehitettävää löytyi toiminnan aikataulun suhteuttamisesta teatterin normaaliin vuosikiertoon sekä muun muassa taloudellisesta resursoinnista.

Kuopion kaupunginteatterin soveltava teatteritoiminta on toteutuneessa laajudessaan valtakunnallisesti huomionarvoinen askel kohti perinteisen ja soveltavan taidekentän entistä laajempaa yhteistyötä. Nyt, kun yleisötyön merkitys teatterikentälle herättää yhtä laajemmin keskustelua ja valtionosuusperusteiden uudistusta uumoillaan, on uusien toimintamuotojen kehittäminen, dokumentointi ja edelleen jakaminen entistä tärkeämpää.

Opinnäytetyö on luettavissa kokonaisuudessaan täältä:
http://publications.theseus.fi/handle/10024/58918

%d bloggaajaa tykkää tästä: